Cezetkom

Specializovaný oborový portál zaměřený na celý rozsáhlý segment staveb a stavitelství.

databáze materiálů

databáze dodavatelů

oborové databáze firem

normy, postupy

stavíme svépomocí

kalkulátory, poradna

aktuality, zajímavosti

zpravodajství, analýzy

tipy, triky, doporučení

Z hlediska MONETIZACE, tedy ekonomického fungování portálu, je v rámci marketingové a obchodní strategie využito celého velmi širokého spektra budoucích příjmů portálu vyplývajících z celkového rozsahu služeb, které bude systém poskytovat. A to v obsahu a strategii služeb portálu zahrnujících jak segment B2B, tak segment B2C.

Z hlediska uživatelů portálu je hlavním benefitem ucelená informační platforma, tedy zdroj informací, z celé široké oblasti stavitelství. Informace na jednom místě, strukturované, obsahově a profesně zcela vyčerpávající. Vlastní vyhledávač v rámci portálu je definován jako multikriteriální v rámci jednotlivých databází portálu i průřezově mezi nimi. Samozřejmostí je uživatelský komfort, přehlednost vyhledávání i výstupů a vysoká míra intuitivnosti v každém kroku pohybu uživatele na portálu.

Z hlediska klientů portálu (v rámci segmentu B2B) je pak hlavním benefitem cílené zaměření komunikace (direct sale focus) na konkrétní spotřebitelský segment. Tento fakt přináší zásadní pokles investičních nákladů na marketingovou komunikaci na straně jedné zároveň s markantním nárustem cílovosti marketingového sdělení. Tedy náklady na marketingovou komunikaci v absolutních číslech klesají a cílovost zásahu zásadně roste.

Takováto forma marketingové komunikace je nejefektivnějším nástrojem přenosu informací, kdy dochází k výraznému snížení nákladů oproti komunikaci prostřednictvím obecných medií a obecných komunikačních kanálů, které nejsou schopny takto cíleně oslovit tak početný segment zákazníků / spotřebitelů v dané marketingové charakteristice.

Komunikační fokus je přímo oborově, tematicky a segmentačně cílený. Podnikatelům významně šetří čas a peníze. Tohoto faktu jsou si firmy a podnikatelé vědomi. Dle provedených anketních dotazování jsou připraveni specializovaných komunikačních platforem v oblasti přímé komunikace mezi podniky a podnikateli dnes a do budoucna stále více využívat.

Nabízíme dlouhodobou a perspektivní spolupráci

Pro zpracování portálu v systému Share Business

Máte zkušenost se stavbou portálu obdobného charakteru?

Tak to je báječné, můžeme v prvním kroku společně využít existujícího corového řešení a z tohoto základu vyjít pro postavení specializovaného stavebního portálu dle připraveného obsahu, rozsahu, struktury a strategie. Tak budeme moci postupovat při výstavbě portálu podstatně rychleji kupředu. Ušetříme společně čas, energii i peníze.

No a pak záleží pouze na nás jak budeme schopni společně takty vybudovaný základ použít a vybudovat na něm do blízké budoucnosti nějvětší stavební portál u nás.

Vy tvoříte portál v trojvrstvé architektuře Backend – Frontend – Databáze, držíte technický support.
My dodáváme projekt, business plan, marketing a obchod.

Když budete mít zájem jej provozovat společně s námi, rádi najdeme oboustranně výhodnou a vysoce zajímavou formu pro tuto perspektivní podnikatelskou spolupráci.

Jestliže se budete nadále chtít věnovat pouze technickému supportu a technickému zajištění fungování portálu, pak dohodneme pravidelný měsíční podíl (ve formě licence – tantiémy – provize) který Vám budeme jako našemu technickému partnerovi pravidelně vyplácet.

Je dokonce možné, že se Vám projekt a značka zalíbí natolik, že máte zájem ji seriozně a dlouhodobě provozovat sami, s využitím námi kompletně  zpracovaného projektu a know-how.

I na tom se můžeme domluvit, můžeme Vám kompletní provoz stavebního portálu přenechat a být v rovině partnera, kterému vyplácíte pravidelný měsíční podíl ve firmě tantiémy – provize z tržeb dosažených provozem portálu.

Vše záleží pouze na nás, našich schopnostech a naší oboustranně výhodné, podnikatelsky seriozní a perspektivní obchodní dohodě. My jsme připraveni.