Cezetkom

Specializovaný portál zaměřený na Business to Business komunikaci.

7 business inzertních a komunikačních kategorií zaměřených speciálně na podnikatelskou oblast.

A k tomu specializovaná zpravodajská a informační platforma.

Denní business zpravodajství

Rady, tipy, informace

Daně, účetnictví, firemní finance

Dodavatelé služeb pro podniky a podnikatele

Firemní kooperace

Akvizice, fúze, nákupy a prodeje firem

Přímá komunikace mezi podnikateli a firmami (B2B) je nejefektivnějším nástrojem přenosu informací, výrazně snižuje náklady oproti komunikaci prostřednictvím obecných medií.

Komunikační fokus je přímo oborově, tematicky a segmentačně cílený. Podnikatelům významně šetří čas a peníze. Tohoto faktu jsou si firmy a podnikatelé vědomi. Dle provedených anketních dotazování jsou připraveni specializovaných komunikačních platforem v oblasti přímé komunikace mezi podniky a podnikateli dnes a do budoucna stále více využívat.

Nabízíme dlouhodobou a perspektivní spolupráci

Pro zpracování portálu v systému Share Business

Máte zkušenost se stavbou portálu obdobného charakteru?

Tak to je báječné, můžeme v prvním kroku společně využít existujícího corového řešení a z tohoto základu vyjít pro postavení specializovaného B2B portálu dle připraveného obsahu, rozsahu, struktury a strategie. Tak budeme moci postupovat při výstavbě portálu podstatně rychleji kupředu. Ušetříme společně čas, energii i peníze.

No a pak záleží pouze na nás jak budeme schopni společně takty vybudovaný základ použít a vybudovat na něm do budoucna jeden z největších B2B portálů u nás.

Vy tvoříte portál v trojvrstvé architektuře Backend – Frontend – Databáze, držíte technický support.

My dodáváme projekt, business plan, marketing a obchod.


Když budete mít zájem jej provozovat společně s námi, rádi najdeme oboustranně výhodnou a vysoce zajímavou formu pro tuto perspektivní podnikatelskou spolupráci.

Jestliže se budete nadále chtít věnovat pouze technickému supportu a technickému zajištění fungování portálu, pak dohodneme pravidelný měsíční podíl (ve formě licence – tantiémy – provize) který Vám budeme jako našemu technickému partnerovi pravidelně vyplácet.

Je dokonce možné, že se Vám projekt a značka zalíbí natolik, že budete mít  zájem ji seriozně a dlouhodobě provozovat, s využitím námi kompletně zpracovaného projektu a know-how.

I na tom se můžeme domluvit, můžeme Vám kompletní provoz B2B portálu přenechat a být v rovině partnera, kterému vyplácíte pravidelný měsíční podíl ve firmě tantiémy – provize z tržeb dosažených provozem portálu.

Vše záleží pouze na nás, našich schopnostech a naší oboustranně výhodné, podnikatelsky seriozní a perspektivní obchodní dohodě. My jsme připraveni.