Cezetkom

Vědět znamená možnost se dobře rozhodnout. Dobrá rozhodnutí činí člověka méně zranitelným a zároveň silnějším pro velké výzvy jeho života a dnešního světa.

Zpravodajský portál

Přinášíme čtenáři aktuální a ověřené informace, klademe před něj fakta a necháváme prostor pro vytvoření vlastního úsudku. Své postoje a názory profesioniálně sdělujeme a popisujeme, nikdy je nevnucujeme. K vyjádření dáváme vždy prostor i druhé straně. Objektivita sdělení pro čtenáře je základním kamenem naší práce.

Budeme přinášet informace ze všech oblastí života kolem nás, základem je:

denní zpravodajství

regiony

témata / obory

volný čas

sport

zábava

politika

Nabízíme dlouhodobou a perspektivní spolupráci

Pro zpracování portálu v systému Share Business

Co to konkrétně znamená?

MY jsme zpracovali projekt zpravodajského i informačního portálu.

Na VÁS je zpracování programového řešení v rámci trojvrstvé architektury Backend (SW machine), Frontend (web) a Databáze.

Když budete mít zájem jej provozovat společně s námi, rádi najdeme oboustranně výhodnou a vysoce zajímavou formu pro tuto perspektivní podnikatelskou spolupráci.

Jestliže se budete nadále chtít věnovat pouze technickému supportu a technickému zajištění fungování portálu, pak dohodneme pravidelný měsíční podíl (ve formě licence – tantiémy – provize), který Vám budeme jako našemu technickému partnerovi pravidelně vyplácet.

A jak to všechno bude konkrétně v rámci naší spolupráce probíhat?

Záleží jenom na nás. Možná začneme postupně od formy rozsáhlého blogu a ten budeme za provozu dále rozšiřovat a rozvíjet. Ale třeba již máte přímo zkušenost se stavbou zpravodajského portálu obdobného typu a tedy využijeme již existujícího corového řešení, a tak budeme moci jít velmi rychle dopředu, ušetříme spoustu času, energie a peněz.

Vše záleží na tom, jak budeme schopni společně tento základ položit a na něm vybudovat do budoucna jeden z největších internetových zpravodajských portálů u nás.

Nyní jsme v příslovečné situaci „ve správný čas na správném místě“, jsme u vzniku velké a perspektivní věci. Nyní záleží pouze na nás, na naší odvaze, síle, kreativitě a touze postavit silný a perspektivní nový internetový portál.

Pro tvorbu obsahu portálu v systému czReportér.

czReportér

Nabízíme dlouhodobou spolupráci pro nezávislé profesionální novináře, blogery, komentátory, dopisovatele, odborníky z nejrůznějších oborů našeho života a naší společnosti, jistě také pro amatérské dopisovatele, fotografy, zpracovatele „just in time“ situací, reportéry laické i profesionální, angažované lidi z nejrůznějších oblastí a oborů, studenty i odborníky. Kreativní a zapálené lidi pro oblast zpracování a sdělování informací.

Vládnete perfektně slovem?

Máte zajímavé myšlenky a postřehy se kterými se chcete podělit?

Jste kreativní a umíte mimo špičkového zachycení okamžiku také sdělit své nové myšlenky ostatním, umíte ostatní zaujmout a vzbudit u nich zájem?

Jste přemýšlivá osobnost s analytickými schopnostmi, které dokážete sdělit druhým?

Jste ve svém oboru uznávanou personou se schopností i složité problémy a oblasti popularizovat?

Máte svůj specifický styl a obor pro vzbuzení zájmu lidí kolem Vás?

Odpověděli jste si alespoň jednou ANO?

Pak určitě napište, budeme o sobě vědět a třeba se nám podaří vytvořit na míru právě pro Vás část informačního obsahu portálu, naplno využít Vaší kreativity, Vašich znalostí a vyjadřovacích schopností, schopností zaujmout druhé a předat jim poutavou formou informace či své myšlenky a postřehy.

U profesionálních novinářů, dopisovatelů, zpravodajců a komentátorů pak prosíme zároveň vedle kontaktu o zaslání přesných aktuálních finančních parametrů spolupráce s ostatními medii, tedy přesnou představu o způsobu výpočtu a výši honorářů.

A když třeba připojíte i nějaké zajímavé ukázky své dosavadní práce, které byly publikovány v celoplošných mediích, velice rádi se na ně podíváme a s velkou chutí si je přečteme.