Cezetkom

Sunny Money_V1

Specializovaný oborový portál zaměřený na solární energetické systémy.

databáze materiálů

databáze realizačních firem

dotace na fotovoltaické systémy

systémy solárně termických kolektorů

systémy fotovoltaických elektráren

legislativa pořízení a provozu FVE

databáze projekčních kanceláří

zpravodajství, recenze a doporučení

on-line kalkulátory

Z hlediska MONETIZACE, tedy ekonomického fungování portálu, je v rámci marketingové a obchodní strategie využito celého velmi širokého spektra příjmů portálu vyplývajících z celkového rozsahu poskytovaných služeb. A to v obsahu a strategii služeb portálu zahrnujících jak segment B2B, tak segment B2C.

Z hlediska uživatelů portálu je hlavním benefitem ucelená informační platforma v oblasti výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů. Dnešních a především budoucích uživatelů je obrovské množství, kdy v rámci dnešního trendu alternativních zdrojů energie má oblast fotovoltaických a solárně-termických systémů mimořádnou perspektivu. Ucelený a vysoce kredibilní zdroj informací má pro spotřebitele velkou výhodu. Totéž platí pro výrobce systémů, dodavatele a poskytovatele projekčních, dotačních a dalších návazných služeb. Pro ně se jedná o velmi efektivní platformu pro prodej jejich výrobků a služeb.

Z hlediska klientů portálu v rámci segmentu B2B je pak pro ně hlavním
benefitem cílené zaměření komunikace (direct sale focus) na konkrétní
spotřebitelský segment. Tento fakt přináší zásadní pokles investičních nákladů
na marketingovou komunikaci na straně jedné zároveň s markantním
nárustem cílovosti marketingového sdělení. Tedy náklady na marketingovou
komunikaci v absolutních číslech klesají a cílovost zásahu zásadně roste.

Takováto forma marketingové komunikace je nejefektivnějším nástrojem
prodeje, kdy dochází k násobnému snížení nákladů oproti komunikaci
prostřednictvím obecných medií a obecných komunikačních kanálů, které
nejsou schopny takto cíleně oslovit takto přesně fokusovaný segment
zákazníků / spotřebitelů v dané marketingové charakteristice.

Komunikační fokus je přímo oborově, tematicky a segmentačně cílený.
Podnikatelům významně šetří čas a peníze. Tohoto faktu jsou si firmy a
podnikatelé vědomi. Dle provedených anketních dotazování jsou připraveni
specializovaných komunikačních platforem v oblasti přímé komunikace mezi
podniky a podnikateli dnes a do budoucna stále více využívat.

Nabízíme dlouhodobou a perspektivní spolupráci

Pro zpracování portálu v systému Share Business

Máte zkušenost se stavbou portálu obdobného charakteru?

Tak to je báječné, můžeme v prvním kroku společně využít existujícího corového řešení a z tohoto základu vyjít pro postavení specializovaného stavebního portálu dle připraveného obsahu, rozsahu, struktury a strategie. Tak budeme moci postupovat při výstavbě portálu podstatně rychleji kupředu. Ušetříme společně čas, energii i peníze.

No a pak záleží pouze na nás jak budeme schopni společně takty vybudovaný základ použít a vybudovat na něm do blízké budoucnosti nějvětší stavební portál u nás.

Vy tvoříte portál v trojvrstvé architektuře Backend – Frontend – Databáze, držíte technický support.
My dodáváme projekt, business plan, marketing a obchod.

Když budete mít zájem jej provozovat společně s námi, rádi najdeme oboustranně výhodnou a vysoce zajímavou formu pro tuto perspektivní podnikatelskou spolupráci.

Jestliže se budete nadále chtít věnovat pouze technickému supportu a technickému zajištění fungování portálu, pak dohodneme pravidelný měsíční podíl (ve formě licence – tantiémy – provize) který Vám budeme jako našemu technickému partnerovi pravidelně vyplácet.

Je dokonce možné, že se Vám projekt a značka zalíbí natolik, že máte zájem ji seriozně a dlouhodobě provozovat sami, s využitím námi kompletně  zpracovaného projektu a know-how.

I na tom se můžeme domluvit, můžeme Vám kompletní provoz stavebního portálu přenechat a být v rovině partnera, kterému vyplácíte pravidelný měsíční podíl ve firmě tantiémy – provize z tržeb dosažených provozem portálu.

Vše záleží pouze na nás, našich schopnostech a naší oboustranně výhodné, podnikatelsky seriozní a perspektivní obchodní dohodě. My jsme připraveni.