Cezetkom

svetcaje-logo

Specializovaný oborový portál zaměřený na plodinu provázející lidstvo již od nepaměti.
ČAJ

Čaj patří mezi superpotraviny lidstva, jeho svět je okouzlující. Kdy a kde lidstvo objevilo čaj, jaká neuvěřitelná historie jej provází, jaká tajemství skrývá?

To vše, od historie až po nejmodernější trendy, špičkové čajové produkty i běžné spotřebitelské standardy, to vše najdou milovníci, znalci i běžní konzumenti na budovaném specializovaném portálu, přehledně, zajímavě, vše na jednom místě.

Objeví

kouzlo jménem čaj

čaj a čajové produkty

zajímavosti, aktuality

toulky čajovým světem

zpracovatelské firmy a jejich produkty

Z hlediska MONETIZACE, tedy ekonomického fungování portálu, je v rámci marketingové a obchodní strategie možno využít širokého spektra příjmů portálu vyplývajících z celkového rozsahu služeb, které bude systém poskytovat. Celkový obsah a strategie služeb portálu zahrnuje jak segment B2B (zpracovatelé čaje, producenti, výrobci, distributoři a prodejci) tak segment B2C (specializované služby portálu pro retail klientelu).

Z hlediska uživatelů portálu je hlavním benefitem ucelená informační platforma, zahrnující celý zpracovatelský a spotřebitelský segment komonity čaj. Informace na jednom místě, strukturované, obsahově a profesně velmi bohaté.

Z hlediska klientů portálu (v rámci segmentu B2B) je pak hlavním benefitem cílené zaměření komunikace (direct sale focus) na konkrétní spotřebitelský segment. Tento fakt přináší zásadní pokles investičních nákladů na marketingovou komunikaci na straně jedné a zároveň markantní nárust cílovosti marketingového sdělení. Tedy náklady na marketingovou komunikaci v absolutních číslech klesají a cílovost zásahu zásadně roste.

Takováto forma marketingové komunikace je nejefektivnějším nástrojem přenosu informací, kdy dochází k výraznému snížení nákladů oproti komunikaci prostřednictvím obecných medií a obecných komunikačních kanálů, které nejsou schopny takto cíleně oslovit tak početný segment zákazníků / spotřebitelů v dané marketingové charakteristice.

Komunikační fokus je přímo oborově, tematicky a segmentačně cílený. Podnikatelům významně šetří čas a peníze. Tohoto faktu jsou si firmy a podnikatelé vědomi. Dle provedených anketních dotazování jsou připraveni specializovaných komunikačních platforem dnes a do budoucna stále více využívat.

Nabízíme dlouhodobou a perspektivní spolupráci

Pro zpracování portálu v systému Share Business

Máte zkušenost se stavbou portálu obdobného charakteru?

Tak to je báječné, můžeme v prvním kroku společně využít existujícího corového řešení a z tohoto základu vyjít pro postavení specializovaného oborového portálu dle připraveného obsahu, rozsahu, struktury a strategie. Tak budeme moci postupovat při výstavbě portálu podstatně rychleji kupředu. Ušetříme společně čas, energii i peníze.

No a pak záleží pouze na nás jak budeme schopni společně takty vybudovaný základ použít a vybudovat na něm do budoucna největší oborový čajový portál u nás.

Vy tvoříte portál v trojvrstvé architektuře Backend – Frontend – Databáze, držíte technický support.

My dodáváme projekt, business plan, marketing a obchod.

Když budete mít zájem vybudovaný portál provozovat společně s námi, rádi najdeme oboustranně výhodnou a vysoce zajímavou formu pro tuto perspektivní podnikatelskou spolupráci.

Jestliže se budete nadále chtít věnovat pouze technickému supportu a technickému zajištění fungování portálu, pak dohodneme pravidelný měsíční podíl (ve formě licence – tantiémy – provize) který Vám budeme jako našemu technickému partnerovi pravidelně vyplácet.

Je dokonce možné, že se Vám projekt a značka zalíbí natolik, že ve Vás probudí zájem jej seriozně a dlouhodobě provozovat sami, s využitím námi kompletně zpracovaného projektu a  know-how.

I na tom se můžeme domluvit, můžeme Vám kompletní provoz portálu přenechat a být v rovině partnera, kterému vyplácíte pravidelný měsíční podíl ve firmě tantiémy – provize z tržeb dosažených provozem portálu.

Vše záleží pouze na nás, našich schopnostech a naší oboustranně výhodné, podnikatelsky seriozní a perspektivní obchodní dohodě. My jsme připraveni.