Cezetkom

Ochrana osobních údajů

V případě, že je Účastník fyzická osoba, Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníka dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“). V takovém případě Organizátor vystupuje vůči Účastníkovi rovněž v pozici správce osobních údajů.

Organizátor zpracovává osobní údaje o Účastníkovi v podobě: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní adresa, fakturační adresa, IP adresa, telefonní kontakt, datum narození, číslo cestovního pasu.

Poskytnuté osobní údaje Organizátor zpracovává na základě právního základu plnění či uzavření smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění služeb dle Obchodních podmínek, komunikace při realizaci Objednávky, a dále na základě právního základu oprávněného zájmu za účelem zasílání obchodních sdělení.

Organizátor osobní údaje Účastníka nepředává třetím stranám bez jeho souhlasu, kromě stran spolupracujících na konkrétním kurzu či focení, které jsou dopředu uvedeny na webu a účastníkovy ohlášeny a to pouze v nutné míře pro zajištění hladkého průběhu kurzu či focení. Například spolupracující lektor, cestovní kancelář zajišťující pobyty a dopravu v rámci kurzů, produkční a další členové týmu CEZETKOM s.r.o..

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání právního závazkového vztahu Organizátora a Účastníka a následně v rozsahu nutném pro plnění právních povinností Organizátora či jeho oprávněného zájmu po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 10 let po uplynutí trvání závazku.

Organizátor tímto informuje Účastníka o právech, která mu ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Účastník právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),

Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace
práce),

Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov
(cílení reklamy),